Oase Kidsclub

Laat de kinderen toch bij Mij komen,
want het Koninkrijk van God
is voor mensen zoals zij’
Mattheüs 19:14.

Oase Kids Promo Video

Visie
In de Oase vinden we kinderwerk erg belangrijk.
Onze visie is dat de kinderen Jezus persoonlijk leren kennen en Hem willen volgen.
Dat ze ontdekken wie ze zijn en waarvoor God ze gemaakt en geroepen heeft.

Als kinderwerk willen wij dit bereiken door ze lessen te geven uit het Woord van God, maar ook door ze liefde en aandacht te geven,
onderlinge relaties op te bouwen en zelf een goed voorbeeld te zijn voor de kinderen.
Zie voor het uitgebreide kinderwerk- en veiligheidsbeleid de pagina ‘Beleid kinderwerk’

Kinderwerkers
Elke groep wordt geleid door twee kinderwerkers.

Thema
We werken met thema’s.
Gekoppeld aan het thema zal het kinderprogramma globaal opgebouwd zijn uit:
samen uit de Bijbel lezen en het in praktijk brengen, spelletjes spelen en tijd voor elkaar.
De opbouw van de ochtend is ook afhankelijk van de grootte en de samenstelling van de groep.
Bij de kinderen van 0 tot en met 3 jaar bestaat het programma vooral uit boekje lezen, spelen en het geven van liefde en aandacht.

Als het lekker weer is, dan bestaat de kans dat de kinderleiding met de kinderen van 4 tot 12 jaar naar buiten gaat.
Wilt u niet dat dat uw kind naar buiten gaat, geef dit dan bij de kinderleiding aan. Wij brengen dan uw kind bij u terug in de dienst.

Kindersamenkomsten
Elke zondagochtend hebben de kinderen hun eigen samenkomst. We beginnen gezamenlijk in de grote zaal.
Vanaf het podium zal worden gezegd als de kinderen naar de kinderdienst toe mogen gaan.

 

De groepen

Groep 1
Kinderen van 0 tot en met 2 jaar zijn van harte welkom bij deze groep. Ieder kind krijgt aandacht, liefde en vrije ruimte om te spelen.
Er is voldoende speelgoed aanwezig. Het is wel fijn als u zelf een wandelwagen, luiers, tuitbeker, fruithapje e.d. wilt meenemen voor uw kind.
Direct na de dienst mogen de kinderen weer opgehaald worden.
Het lokaal is rechts, vlakbij de ingang van het gebouw.


Groep 2
Kinderen van 3 tot en met 6 jaar zijn van harte welkom in deze groep.
Het lokaal is door het gangetje met de mooie muurschilderingen naar rechts achter lopen.


Groep 3
Kinderen van 7 tot 12 jaar zijn van harte welkom bij deze groep.
Het lokaal is direct grenzend aan de lobby.


*Overgang en indeling van kinderen per groep is mede afhankelijk per kind en per situatie.

 

Praktische informatie voor ouders/verzorgers

Als u gast bent en uw kind is nog niet bekend bij de kinderdienst, geef dan bij de kinderleiding de contactgegevens van u en uw kind(eren)
en indien van toepassing de bijzonderheden door(denk aan ziekte en/of allergieën).

 

Brengen en halen van je kind

Tijdens corona:
Tijdens corona zal de dienst anders opgebouwd zijn dan normaal.

 • De kinderen zullen na een paar liederen een seintje krijgen dat ze met ze kinderleiding mee mogen gaan naar hun eigen ruimte.
  Kinderen in groep 1 worden wel door één ouder naar hun eigen ruimte gebracht.
 • De kinderen uit groep 2 en 3 zullen bij de ouders gebracht worden door de kinderleiding. Kinderen uit groep 1 mogen opgehaald worden door één ouder.

   

  Onder normale omstandigheden:
  Vanaf 10.45 uur zijn de kids van harte welkom bij hun kinderdienst. Kind van 0-6 jaar worden ingecheckt en krijgt een sticker, 
  zodat wij hem of haar bij naam kunnen noemen. De veiligheid van onze kids vinden wij heel belangrijk.
  We willen je daarom als ouder vragen om zelf je kind te brengen EN te halen. (kinderen van 0 tot 6 jaar)

  Dopen en avondmaal
  Voor een doopdienst of avondmaaldienst zijn de kinderdiensten anders zijn dan gewoonlijk.
  Groep 1: Afspraak is dat kinderen in hun eigen ruimte blijven.
  Groep 2 en 3: Kinderen worden als het tijd is voor het dopen naar de ouders terug gebracht.

  Meehelpen? Graag!
  Wij zijn als gemeente rijk gezegend met heel veel kinderen. Om al deze kinderen een veilige plek te kunnen bieden hebben we veel hulp nodig:

  kinderleiders en ondersteuners

  Meld je aan bij de coördinator kinderwerk (of één van de kinderleiding) en ontdek hoe gaaf het is om een steentje bij te dragen aan het kinderwerk.

Vertrouwenspersoon kinderwerk

Marieke Thielman- Zeeman is getrouwd met Pierre en heeft 4 kinderen. Van beroep is Marieke GZ-psycholoog en orthopedagoog generalist.
Ze is al jaren lid van de gemeente Oase en betrokken bij het kinderwerk als kinderleiding en vertrouwenspersoon.
Als er binnen Oase kinderkerk sprake is van (vermoeden) van grensoverschrijdend gedrag, dan kunt u Marieke benaderen door op de onderstaande link te klikken.
Zij zal dan contact met u opnemen.