Visie & Missie

Onze missie:
Een plaats waar levens worden hersteld en vernieuwd. 

We willen als Oase een plaats zijn waar levens die vast zitten bevrijding zullen vinden en waar gebrokenen van hart hersteld worden. Dat het een plek is waar mensen tot groei en bloei komen. In onze gemeente is daarom veel aandacht voor training en discipelschap. In een veilige omgeving, komen mensen tot herstel en groeien door tot een volwassen geloof. Zij leren steeds meer in hun bestemming te wandelen. 

Onze visie:
Liefde van God, Liefde voor God en Liefde voor elkaar

De liefde van God
God is onze bron, alles begint bij Hem. Zo is ook Zijn liefde de bron van alles. In alles wat God doet spreekt Zijn liefde, het is het enige wat ons echt kan vullen en ons tot de mens kan maken zoals God ons heeft bedoeld. Ons verlangen is dat iedereen die onze gemeente bezoekt Zijn liefde zal ervaren en een intieme persoonlijke relatie met Hem zal ontwikkelen/hebben. 

Liefde voor God 
Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Elk persoon die een ontmoeting heeft met de liefde van God is in verwondering over hoe prachtig onze God is. Deze liefde wakkert het verlangen aan om God beter te leren kennen, Hem te aanbidden en alles van Hem te verwachten. Onze liefde groeit voor Hem als we van Zijn liefde hebben geproefd. 

Liefde voor elkaar 
Liefde is iets wat uitgedeeld moet worden. Zoals God Zijn liefde in ons hart laat stromen, zo mogen wij het door laten stromen naar de mensen om ons heen. Elkaar liefhebben is de graadmeter van Zijn liefde in ons. Het blijft voortdurend een keuze om Zijn liefde te ontvangen en je te verbinden met elkaar. 

image

Gemeente & Cultuur

image

Missie

image

Visie

 

Bouw mee aan een plaats waar levens worden vernieuwd en hersteld!