Opdragen

Geschenk van God
De ouders willen met de keuze van opdragen uitdrukken dat hun kind een geschenk van God is en het in het midden van de gemeente bij de Here God ‘brengen’. 

De Zegen
Tijdens een opdraagdienst zal een van de oudsten een zegen uitspreken over jullie kind en God danken voor zijn/haar leven. Maar ook zal er een zegen gebeden worden voor jullie als ouders rondom de opvoeding. Ook hechten we er waarde aan dat jullie kind voorgesteld wordt aan de gemeente.

Betrokkenheid
Dit heeft tot gevolg dat we nauw betrokken zijn bij elkaars gezinnen, voor elkaar kunnen bidden, elkaar (opvoedings)raad kunnen geven en samen verantwoordelijkheid dragen voor de volgende generatie.

Aanmelden opdragen
Als jullie je kindje willen laten opdragen, dan kunnen jullie contact met ons opnemen via secretariaat.oase@gmail.com. Mochten er oudere kinderen in het gezin zijn die nog niet opgedragen zijn, dan kan er over hen ook een zegen gebeden worden.