Leiderschapsteam

Oase heeft een oudstenteam dat met liefde en plezier de verschillende teams leidt.
Een belangrijk doel daarbij is dat de gemeente in beweging komt, zodat iedereen zijn steentje bij kan dragen.
Wij stellen de verschillende oudsten graag aan je voor.

oaseweb-nieuw-hier-voorgangers-foto.
Stefan & Marloes

Voorgangersechtpaar
oaseweb - nieuw hier - leiderschapsteam - nico en truus sijm - foto
Nico & Truus

Oudsten

oaseweb - nieuw hier - leiderschapsteam - yoma - foto
Yoma
Secretariaat