Geschiedenis

De Oase is in 1998 als huisgroep begonnen en komt voort uit de Pinksterbeweging. Toen het aantal bezoekers groeide werden andere locaties gehuurd, zoals een ruimte in een bejaardenhuis en de kerk aan de Molenvaart.


Na enkele jaren werd ook dit gebouw te klein en viel het oog op de voormalige bibliotheek van Anna Paulowna. 
Sinds 2011 heeft de Oase daar nu een vaste plek aan de van G.C. van Balen Blankenstraat 11.


Een prachtig gebouw waar zij de ruimte heeft om verder te groeien.  De Oase begon indertijd met 25 mensen; zij is inmiddels uitgegroeid naar 200 bezoekers. Nieuwe gezichten bezoeken de Oase en zijn van harte welkom! In dit gebouw is naast een grote samenkomst zaal ook de ruimte voor een grote keuken voor coffee en catering, een grote lounge, ruimte voor baby oppas, lokalen voor de verschillende leeftijdsgroepen van de Oase; Kids Club, Tieners, Jeugd en het jongerenwerk The Gate dat op donderdag- en vrijdagavond plaats vindt.

Ben je nieuwsgierig geworden? Kom gerust eens vrijblijvend kijken en luisteren.

Op 17 januari 2016 hebben Peter en Wil Zeeman hun voorgangerschap overgedragenen en zijn Stefan en Marloes van Eck als voorgangersechtpaar ingezegend.

oaseweb-connect-anna-paulowna-peter-en-wil-foto.
Peter & Wil Zeeman
oaseweb-nieuw-hier-voorgangersechtpaar-foto.jpg.j
Stefan & Marloes van Eck