Dopen

Wat is de betekenis van de doop?

De doop door onderdompeling is een belangrijke stap voor elk persoon die Jezus volgt.
De bijbel zegt: ‘ Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.’

Wij zijn gered door genade! Vergeving van zonde is ons gegeven door het offer van Jezus Christus aan het kruis. De doop is dan ook een duidelijk, zichtbare uitdrukking van jouw verlangen om Jezus te volgen, afscheid te nemen van je oude leven en een nieuw leven met Jezus te omarmen. De doop is een beeld van het sterven en opstaan van Jezus. Hij in ons, wij in Hem!

Een aantal keer per jaar worden er speciale doopdiensten gehouden. Hieraan vooraf is er een voorbereidingsgesprek om jou bij te staan in deze belangrijke stap van toewijding aan Jezus.

Wil je weten wanneer de volgende doopdienst is?

Vul onderstaand je gegevens in en wij nemen contact met jou op.

Opgave doop