Discipelschapstraining

D I S C I P E L S C H A P S T R A I N I N G

De Oase gemeente wil mensen onderwijzen en toerusten in het werk van de Heer.
Het onderwijs is erop gericht om in een jaar een gezond fundament neer te leggen. 

Het programma voor 2021/2022 beslaat één woensdag avond van 19:30 tot 21:45 om de twee weken.
De lessen zijn onderverdeeld in drie hoofdthema’s.

1.       Roots – Het fundament van God

In deze lesperiode ontvang je onderwijs en ontmoet je nieuwe mensen die dezelfde vragen en behoeften hebben als jij. Zo ga je Jezus beter leren kennen. We leggen een stevig fundament neer, waarop jij verder kunt bouwen.

2.       Life – Het leven van God

In deze lesperiode focussen we op het leven met Jezus in de praktijk. Het geloof is net als wanneer je voor het eerst gaat schaatsen: eerst voelt het wankel en onwennig, maar na een tijdje maak je makkelijk de vloeiende bewegingen. Zo is het ook in onze relatie met Jezus. We gaan samen leren hoe we het geloof steeds meer een onderdeel kunnen maken van ons leven. Ook gaan we dieper het hart van Jezus leren kennen. Het is Gods verlangen dat wij gaan leven in overvloed, maar hoe werkt dat? Kom en ontdek het met ons.

3.       Fruits – De vermenigvuldiging van God

In deze lesperiode willen we je een heldere kijk geven op leven vanuit de kracht van de Heilige Geest. In deze periode zal er ook veel praktijk zijn voor het beoefenen van de gaven van de Heilige Geest en het ontdekken van jouw unieke plek in het lichaam van Jezus. 

H O O F D P R O G R A M M A


Roots
Het fundament van God


– Wie jij bent in Christus
– Vaderhart van God
– Zonen of wezen
– De Heilige Geest in jou
– Leven vanuit de aanwezigheid
   van God
– Leven in en door het Woord
– Leven in en door Gebed

Life
Het leven van God


– Leven door genade
– Leven door geloof
– Vernieuwing van denken
– Verwond hart of gezond hart
– Jezus: Ons voorbeeld
– Zegen en vloek
– Leven in het Koninkrijk van God
– Leven in overvloed
– Leven in je bestemming

Fruits
De vermenigvuldiging van God


– Maak discipelen
– Doop in de Heilige Geest
– Gaven van de Heilige Geest
– Bevrijding, genezing en
   wonderen
– Kerk zijn
– Bedieningen

A G E N D A


A A N M E L D E N 


Indien je je wilt aanmelden voor de discipelschapstraining dan kan je gebruik maken van onderstaand formulier. Wil je met meerdere personen deelnemen? Vul dan per persoon een formulier in zodat wij alle gegevens van de verschillende cursisten hebben. Alvast bedankt dat je mee wilt doen en we wensen je een heel mooi, leerzaam en opbouwend cursusjaar toe!

Discipelschapstraining aanmeldformulier