ANBI

Wij zijn een ANBI erkende stichting (Algemeen Nut Beogende Instelling)

 • C.V.G. Oase staat in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 37146229
 • Het RSIN nummer is: 8081.14.505
 • Het bankrekeningnummer is: NL19INGB0672622025 t.n.v. C.V.G. Oase
 • Adres: van Balen Blankenstraat 11
  1761 DG Anna Paulowna

Beloningsbeleid:
De Oase werkt met vrijwilligers. Uitzondering hierop is de voorzitter van het bestuur, deze heeft een arbeidscontract. Het oudstenteam vormt het bestuur, bepaald het beleid en is eindverantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen.

Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun activiteiten.

Doelstelling:
De C.V.G. Oase is een gemeenschap van gelovigen die, door de kracht van de Heilige Geest, Jezus volgen en Gods liefde handen en voeten geven.

Realisatie doelstellingen:
De Oase tracht haar doel te behalen door het organiseren en coördineren van:

 • Wekelijkse samenkomsten;
 • Samenkomen in huiskringen;
 • Onderwijs en toerusting, waaronder de Alpha Cursus;
 • Kinder-, tiener- en jeugdwerk;
 • The Gate;
 • Gebed, zorg en pastoraat;
 • Diaconale hulpverlening.

Organisatie en bestuurders
Aantal bestuursleden: 3
Is er een directie/dagelijks bestuur: Nee
Is er een persoon in dienst: Ja (voorzitter)
Is er een raad van commissarissen (toezicht): Nee