Oase Teenagers

Visie voor Oase Teenagers

Onze tieners zijn op een geweldige ontdekkingstocht in het leven. Als kerk mogen wij aansluiten bij hun vragen en ze helpen Gods plan voor hun leven te ontdekken. We willen de tieners uitdagen en toerusten om te bouwen aan een diepe relatie met God en mooie vriendschappen met elkaar op te bouwen.
Wij ervaren dat de groep tieners in onze kerk het volgende het hardst nodig heeft: discipelschap en veiligheid.

Discipelschap
Discipelschap willen we de focus laten zijn binnen het tienerwerk. Dit omdat we ernaar verlangen dat tieners geestelijk sterk komen te staan. Juist in de tienerfase maken tieners bepalende keuzes voor de rest van hun leven. In hun kindertijd hebben ze geleerd over God, maar nu gaan ze leren op eigen benen te staan.

Een veilige groep
Een veilige omgeving creëren voor de tieners is van het grootste belang. Tieners zitten in de meest kwetsbare periode van hun leven. Ze zijn op zoek naar hun eigen identiteit en zijn vaak heel beïnvloedbaar door hun omgeving.
Als tieners zich niet veilig voelen kun je onderwijs geven wat je wil, maar komt het niet aan en verandert er weinig.

Leuke activiteiten
We willen vermaak niet de hoofdfocus laten zijn, maar vinden het wel degelijk belangrijk dat tieners genieten van het samen zijn. Om aan te sluiten bij de tieners is het belangrijk dat er een goede balans is tussen serieus en lol/gezelligheid.

 

oaseweb - next generation - oaseteenagers - foto
Tienerleider van onze Oase Teenagers
Kees Boudewijn Haeck komt uit Eden en heeft een passie voor de jonge generatie. Kees is creatief, enthousiast, grappig, passievol en heeft een persoonlijke relatie met Jezus. Kees heeft een toewijding gemaakt om één keer in de maand te komen spreken bij de tieners. Kees ziet ernaar uit jou te ontmoeten op de zondagmorgen.