Refresh Nights

Refresh Nights 2019
Er is in het afgelopen jaar het verlangen ontstaan om naast de zondagochtenden ook 1x per maand een zondagavond in de Oase te organiseren. Deze avonden zullen plaatsvinden onder de naam ‘Refresh Night’. Deze avonden willen we God de ruimte geven om ons door verschillende sprekers te laten toerusten voor een frisse beweging van de Heilige Geest.

Wat kun je verwachten?
Er is een muziekband die liederen speelt, en de liederen worden vol enthousiasme gezongen tot eer van Jezus Christus. Elke Refresh Night hebben we een bijzondere gast in ons midden die ons de bijbelse boodschap begrijpbaar en praktisch maakt voor het dagelijkse leven.

Vanaf januari zijn we begonnen met deze avonden en het wordt ervaren als inspirerend, vernieuwend en levens veranderend. Ben je ook benieuwd naar deze avonden kom naar de Oase op één van de zondagavonden, want je zult de liefde van God zien werken in de levens de mensen.

Data’s voor Refresh Night 2019
20 jan – Stefan van Eck
17 feb – Tom de Wal
17 mrt – Matthew Helland
14 apr – Karim Landoulsi
19 mei – Klaas van Denderen

Locatie:
Oase te Anna Paulowna
Tijd: 19.30 t/m 21.45

Meer informatie over de eerstvolgende kunt u vinden via deze link http://www.oaseweb.nl/laatste-nieuws/