Opdragen

Wat is opdragen?

De ouders willen met de keuze van opdragen uitdrukken dat hun kind een geschenk van God is en het in het midden van de gemeente bij de Here God ‘brengen’. Tijdens een opdraagdienst zal een van de oudsten een zegen uitspreken over jullie kind en God danken voor zijn/haar leven. Maar ook zal er een zegen gebeden worden voor jullie als ouders rondom de opvoeding. Ook hechten we er waarde aan dat jullie kind voorgesteld wordt aan de gemeente.

Dit heeft tot gevolg dat we nauw betrokken zijn bij elkaars gezinnen, voor elkaar kunnen bidden, elkaar (opvoedings)raad kunnen geven en samen verantwoordelijkheid dragen voor de volgende generatie.Als jullie je kindje willen laten opdragen, dan kunnen jullie contact met ons opnemen via dit mailadres.Mochten er oudere kinderen in het gezin zijn die nog niet opgedragen zijn, dan kan er over hen ook een zegen gebeden worden. Wil je weten wanneer de volgende doopdienst is of je alvast aanmelden?