Connectgroepen

Visie en Missie connectgroepen

Visie
Veel kleine gemengde/ homogene groepen. binnen Oase die twee wekelijks samen komen bij de connectgroepleider (of iemand anders) thuis en waar de nadruk ligt op relatie met God en met elkaar.

Missie
Nieuwe gemeenteleden snel laten integreren in en betrokken houden in Oase.
Er voor zorgen dat zoveel mogelijk gemeenteleden in een connectgroep zitten.
bouwen aan sterke vriendschappen
Activiteiten die naar buiten gericht zijn, om als connectgroep een impact te maken in je omgeving, plaats, buurt, ect.
diepgang in het woord en gebed en relaties.
ontwikkelen en ruimte geven aan talenten en gaven (potentie ontdekken)
Doordeweeks contact houden met connectgroepleden (via app)

Praktisch
Voel je vrij en stap eens binnen. Om de week op de “oneven” (dinsdagen of) woensdagen, zijn de connectgroepen  in verschillende plaatsen van 19.45 – 21.30 uur. Neem wel even contact op met de betreffende kringleider, want de ontmoetingsplek kan wel eens wisselen. Je bent van harte welkom!